BIURO RACHUNKOWE MAKBET

Oferta

„Zamiary są wiatrem,
Kiedy nie idą z wykonaniem w parze.”

William Shakespeare, Makbet

Księga Przychodów i Rozchodów

od 280PLN/netto miesięcznie

W ramach usługi zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz wyjaśnianie wątpliwości,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
 • rozliczanie transakcji zagranicznych,
 • wyliczanie i ewidencję zaliczek na podatek PIT oraz sporządzanie i wysyłanie zeznań rocznych,
 • pomoc w sporządzeniu remanentu,
 • prowadzenie ewidencji do celów VAT oraz składanie obowiązkowych plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych właściciela,
 • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych oraz przypominanie o terminach w formie najwygodniejszej dla Klienta,
 • branie udziału w ewentualnych czynnościach kontroli, w tym przekazywanie żądanych dokumentów i informacji upoważnionym do tego organom,
 • informowanie drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na prowadzoną działalność,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności,
 • zachowanie tajemnicy służbowej.

Ewidencje Ryczałtowe

od 220PLN/netto miesięcznie

W ramach usługi zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz wyjaśnianie wątpliwości,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • rozliczanie transakcji zagranicznych,
 • wyliczanie i ewidencję zaliczek na podatek PIT oraz sporządzanie i wysyłanie zeznań rocznych,
 • prowadzenie ewidencji do celów VAT oraz składanie obowiązkowych plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych właściciela,
 • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych oraz przypominanie o terminach w formie najwygodniejszej dla Klienta,
 • branie udziału w ewentualnych czynnościach kontroli, w tym przekazywanie żądanych dokumentów i informacji upoważnionym do tego organom,
 • informowanie drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na prowadzoną działalność,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności,

zachowanie tajemnicy służbowej.

Księgi handlowe

od 550PLN/netto miesięcznie

W ramach usługi zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz wyjaśnianie wątpliwości,
 • prowadzenie ewidencji księgowych(księgi główne i pomocnicze),
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • rozliczanie transakcji zagranicznych,
 • wyliczanie i ewidencję zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie i wysyłanie zeznań rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pomoc w złożeniu ich elektronicznie,
 • Przejęcie wszelkich formalności związanych z kontaktami z biegłym rewidentem w razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów VAT oraz składanie obowiązkowych plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych właścicieli/wspólników,
 • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych oraz przypominanie o terminach w formie najwygodniejszej dla Klienta,
 • branie udziału w ewentualnych czynnościach kontroli, w tym przekazywanie żądanych dokumentów i informacji upoważnionym do tego organom,
 • informowanie drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na prowadzoną działalność,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności,
 • zachowanie tajemnicy służbowej.

Kadry i Płace

Umowa o pracę: 70PLN/netto miesięcznie

Umowy cywilnoprawne: 40PLNnetto miesięcznie

W ramach usługi zapewniamy:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzeń,
 • ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4,
 • zgłoszenia i wyrejestrowania ZUS,
 • wyliczanie obciążeń ZUS oraz comiesięczne składanie deklaracji w formie elektronicznej,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP,
 • ewentualna korespondencja z komornikami pracowników.

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie i wysyłanie do GUS wymaganych sprawozdań,
 • sporządzanie i wysyłanie wniosków do PFRON,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie wniosku o interpretację indywidualną,
 • dodatkowe raporty, które nie są generowane z systemu księgowego,
 • wypełnianie wniosków o dofinansowania, dotacje itp.,
 • rozliczanie najmu prywatnego,
 • monitoring zobowiązań i należności,
 • odbiór dokumentów w siedzibie Klienta,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS.

Adres

Biuro Rachunkowe MAKBET
Beata Szymańska-Bury
94-048 Łódź,
ul. Hubala 1 lok. 83, XI piętro

Kontakt

tel. 733-383-983
email: biuro@biuro-makbet.pl

Copyright 2020 BR Makbet | Realizacja: R&M